ဦးတည်ချက်

စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေး

ရည်မှန်းချက်

  • ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မီတီ (CRPH) အား ကူညီ ပံ့ပိုးပေးရန်
  • မြန်မာပြည်သူများအတွက် လူသားခြင်းစာနာသည့် အကူအညီများပေးရန်
  • မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ပိုမိုသိရှိ နားလည်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်