• မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ CDM လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်သူများအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် လစဉ်ရံပုံငွေ ထည့်ဝင်/ကောက်ခံခြင်း
  • မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်စံနစ် ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ထောက်ခံအားပေးသူများထံမှ ရံပုံငွေ ကောက်ခံခြင်း၊
  • လူမှုကွန်ယက်၊ ဆန္ဒပြပွဲနှင့် အသနားခံစာများ ရေးသားပေးပို့ခြင်းတို့ပြုလုပ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ပဋိပက္ခကို (နိုင်ငံတကာမှ) အများပြည်သူ သိရှိလာရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစံနစ် ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတော်အဆင့်အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊